Tango Canto

Leuke Online Tips

Uitbesteding debiteurenbeheer

Uitbesteding debiteurenbeheer

Bij veel ondernemingen is de debiteurenadministratie geen core business. In die gevallen kan uitbesteding debiteurenbeheer worden overwogen. Dat heeft een flink aantal voordelen. Ten eerste zorgt uitbesteding debiteurenbeheer er al op korte termijn voor dat het werkkapitaal van de onderneming stijgt. Dat komt omdat een bedrijf als CBMK, dat dergelijke trajecten uitvoert, eerst de onbetaalde facturen zal incasseren. Bij de onderneming wordt soms verrast gereageerd, dat dit relatief gemakkelijk gaat. Ondernemers zijn vaak bang om dit zelf te doen, omdat daarmee de relatie met de klanten op het spel komt te staan. Strikt handhaven van betalingstermijnen is echter een onderdeel van een professionele bedrijfsvoering.

Minder stress, meer vrijheid

Door alleen al te zorgen voor betaling van de onbetaalde facturen zal in de onderneming de stress flink afnemen. Het werkkapitaal kan immers worden gebruikt voor de bedrijfsvoering, in plaats van dat het ligt te slapen bij de klanten. De tweede stap van uitbesteding debiteurenbeheer is, dat er beleid wordt geformuleerd om te voorkomen dat er weer een hoeveelheid niet-betaalde facturen ontstaat. Dat kan door de voorwaarden te herzien en door goed te monitoren of facturen op tijd worden voldaan. Als dat niet het geval is, moet er onmiddellijk actie worden genomen, in de vorm van het sturen van betalingsherinneringen.

Uitbesteding debiteurenbeheer

Mengvorm

Niet elk bedrijf wil de stap van uitbesteding debiteurenbeheer zetten, ondanks dat er wel de nodige verbeteringen doorgevoerd zouden kunnen worden. Er zijn echter ook andere manieren om de debiteurenadministratie te verbeteren. CBMK biedt een traject aan, waarbij het bureau een onderneming adviseert bij het op orde brengen van het debiteurenbeheer. Dat gaat dus duidelijk minder ver dan uitbesteding debiteurenbeheer, maar het effect is hetzelfde. Om ondernemingen te helpen de praktische uitvoering van het debiteurenbeheer op niveau te brengen kan gebruik worden gemaakt van ondersteunende software, opleidingen en trainingen.

Meer verhalen